RegulaminOgólne postanowienia.

1.1
Internetowy Sklep Alkadis prowadzony pod adresem www.alkadis.pl należy do firmy:
"FHU MATIXX" Mateusz Paszek
44-253 Rybnik Ul. Wojciecha Bogusławskiego 1
Regon: 240622135 Nip: 6422989700
Posiadająca wszelkie zezwolenia na obrót produktami wymienionymi na stronie www.

1.2
Dane rachunku bankowego:
PKO BP
77 1020 2472 0000 6102 0194 7498
FHU "MATIXX" Mateusz Paszek
Rybnik 44-253 ul. Wojciecha Bogusławskiego 1

1.3
Złożenie zmówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

1.4
Rejestracja na stronie jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

1.5
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.5.1
Sprzedawca - rozumie się przez to firmę handlowo-usługową "MATIXX" Mateusz Paszek z siedzibą w Rybniku przy ulicy Wojciecha Bogusławskiego 1.

1.5.2
Esklepie - rozumie się przez to platformę internetową pod adresem internetowym www.alkadis.pl, służącą prezentacji towarów oferowanych przez Sprzedawce oraz składaniu i ewidencjonowaniu Zamówień.

1.5.3
Zamawiający - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej.

1.5.4
Towarze - rozumie się przez to produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej. W odniesieniu do alkoholu zawarcie umowy sprzedaży przy wykorzystaniu technologii składania zamówień na stronie internetowej esklepu jest możliwe wyłącznie w Sklepie w Rybniku przy ulicy Bogusławskiego 1 posiadającym wymagane prawem zezwolenie.

1.5.5
Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się na esklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT oraz obowiązują tylko na stronie esklepu.

1.5.6
Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego.

1.5.7
Zamówieniu - należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiajšcego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

1.5.8
Dostawcy - rozumie się przez to pracowników Sprzedawcy.Produkty.

2.1
Proponowane przez Sprzedawce produkty są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję oraz datę ważności przyznawaną przez producenta.

2.3
Ceny podane przy każdym produkcie obowiązuje w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

2.4
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

2.5
Produkty mogą być ocenione oraz skomentowane prze zarejestrowanych Zamawiającego.Rejestracja

3.1
Sprzedawca umożliwia każdemu Zamawiającemu rejestrację na platformie esklepu.

3.2
Rejestracja umożliwia szybki, łatwy oraz nieograniczony kontakt ze Sprzedawcą poprzez korzystanie z skrzynki pocztowej na stronie Esklepu.

3.3
Rejestracja umożliwia Zamawiającemu pełny wzgląd do wszystkich złożonych zamówień.

3.4
Rejestracja jest równoznaczna z podaniem danych niezbędnych do realizacji zamówień oraz jednorazowego potwierdzenia rejestracji poprzez kliknięcie specjalnego linku zawartego w otrzymanym mailu rejestracyjnym.

3.5
Każdy zarejestrowany Zamawiający ma możliwość zmiany danych osobowych w celu aktualizacji. Zmówienia, które zostały zrealizowane bądź też są w trakcie realizacji zostaną wysłane na dane podane przed aktualizacją.

3.6
Zarejestrowany Zamawiający może skorzystać z opcji usunięcia konta użytkownika. Wszystkie dane zostaną utracone z brakiem możliwości odzyskania. W trakcie kasacji konta zamówienia, które są realizowane nie podlegają automatycznemu anulowaniu. W takim wypadku prosimy skontaktować się ze Sprzedawcą w celu anulacji zamówienia (jeżeli będzie to możliwe).

3.9
Zarejestrowani Zamawiający mają możliwość oceniania oraz komentowania produktów, zachowaniu przy tym kultury wypowiedzi jak również zasady polskiej pisowni.Zamówienie.

4.1 Do realizacji zamówienia konieczne jest:
  - Podanie danych potrzebnych do dostawy.
  - Wskazanie zamówionych produktów i ilości.
  - Wybranie formy dostawy oraz płatności. (Jeśli opcja jest dostępna).
  - Weryfikacja zmówienia poprzez przepisania cyfr z podanego obrazka.

4.2
W przypadku podania nieprawidłowych, niepełnych bądź brak możliwości kontaktu z Zamawiającym, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do anulowania zamówienia.

4.3
Zamawiający zawiera umowę sprzedaży z Sprzedawcą.

4.4
Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie Sprzedawcy.

4.5
Zamawiający ma możliwość wskazania dnia oraz godziny dostawy na podany adres. Jeśli w wyznaczonej godzinie Dostawca nikogo nie zastanie w domu, zamówienie będzie można odebrać osobiście, bądź zostanie wysłane ponownie z doliczonym kosztem transportu wysokości 10.00zł.

4.6
Oferta sprzedaży tytoni, papierosów, tabak oraz alkoholu (nisko i wysoko procentowego) przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających zdolność do czynności prawnych. Jeśli podczas odbioru zamówienia przez Zamawiającego, Dostawca będzie miał zastrzeżenia co do wieku Zamawiającego, zażąda dokumentu potwierdzającego jego wiek.

4.7
Zamówienia można składać przez całą dobę na dostawę dla siebie oraz do innych osób, a w szczególności do krewnych i znajomych.

4.8
Zamawiający może skorzystać z rabatu. Rabaty nie obejmują:


4.8.1 Produkty oferowane w większej ilości ( w zgrzewkach, kartonach, transporterach itp. )
4.8.2 Wyrobów tytoniowych w tym: papierosy, tabaki, tytonie.
4.8.3 Doładowań GSM oraz startery.
4.8.4 Produkty w zestawach oraz pakietach.
4.8.5 Produkty obięte promocją.
4.8.6 Produkty obięte monitoringiem cenowym "Niska cena".

4.9
Zamawiający zobowiązany jest podczas przyjmowania zamówienia sprawdzić towar w obecności Dostawcy pod względem ich ilości i jakości oraz zgodności z zamówieniem. W razie stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeniu towarów, Zamawiający podpisuje protokół zwrotu towarów, który jest podstawą do reklamacji.

4.10
W przypadku zamówienia produktów w opakowaniach zwrotnych, Zamawiający zobowiązany jest pokryć kaucję, bądź przekazać Dostawcy puste opakowania. Koszta kaucji są automatycznie naliczane do zamówienia.


4.10.1 Piwo butelkowe 0.5L x 1szt. Kaucja 0.50zł
4.10.2 Piwo butelkowe 0.5L x 20szt. (Transporter + 20szt. butelek) Kaucja 18.00zł
4.10.3 Pusty transporter na piwa butelkowe. Kaucja 8.00zł
4.10.4 Napoje butelkowe 0.2L x 1szt. Kaucja 0.30zł
4.10.5 Napoje butelkowe 0.2L x 24szt. (Transporter + 24szt. butelek) Kaucja 12.00zł
4.10.6 Pusty transporter na napoje butelkowe 0.2L. Kaucja 4.80zł

4.11
Sprzedawca za darmo wysyła Dostawcę po odbiór pustych opakowań zwrotnych oraz wypłaca wcześniej pobraną kaucję.
Zamawiający zobowiązany jest przekazać dostawcy opakowania z posortowanymi butelkami zgodnie z początkowym stanem. W przypadku przekazania opakowań z nieposortowanymi butelkami Sprzedawca obniży wypłacaną kaucję o 0.05zł licząc od każdej butelki.

4.12
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczania kosztów dostawy do zamówienia.

4.13
Podczas Dostawy badź osobistego odbioru Zamawiający otrzymuje wraz ze zamówieniem, dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

4.14
Gdy Zamawiający złożył zamówienie na napoje alkoholowe wybierając formę dostawy "Nasz Dostawca" zobowiązany jest udać się osobiście do sklepu stacjonarnego Sprzedawcy (siedziby firmy) w celu zawarcia umowy sprzedaży i otrzymania dokumentu sprzedaży. W następnej kolejności może nastąpić dostawa wskazane miejsce.

4.15
Gdy Zamawiający złożył zamówienie na napoje alkoholowe wybierając formę dostawy "Nasz Dostawca" zgodnie z art.155 § 2 k.c. oraz zgodnie z art. 535 k.c., Zamawiący otrzymuje towar od Sprzedawcy w momencie zawierania umowy sprzedaży. Zamawiający przekazuje zakupiony Towar Dostawcy oraz wskazuje miejsce jego dostarczenia.

4.16
Sprzedawca dostarcza zamówienia na terenie: Rybnik, Żory, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, Czerwionka-Leszczyny. Zamówienia dostarczane poza granicą wyznaczonego rejonu, są obciążane dodatkowym kosztem dostawy maksymalnej wysokości 1.50zł/km (Odległość liczona od Sprzedawcy do miejsca doręczenia zamówienia) oraz Sprzedawca może żądać od Zamawiającego wpłacenie zaliczki na poczet kosztów dostawy.

4.17
Dostawca nie ma obowiązku wnosić zamówienia do lokalu umiejscowionego powyżej pierwszego piętra.

4.18
Jeśli Zamawiający wybrał formę dostawy "Odbiór Osobisty" zobowiązacy jest do odbioru zamówienia do 5 dni roboczych od otrzymania informacji od Sprzedawcy o gotowości zamówienia do odbioru.

4.19
W przypadku, gdy Zamawiający wybrał formę dostawy: "Nasz dostawca" oraz jeśli Sprzedawca zaproponował Zamawiającemu dodatkowy rabat przekraczający poziom rabatu, który został naliczany przez system E-sklepu, wówczas Sprzedawca obciąża Zamawiającego dodatkowymi kosztami transportu wysokości 20zł Brutto zachowując zasady wymienione w punktach: 4.14, 4.15 oraz 4.16Formy płatności.

5.1
Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać:


5.1.1
Osobiście, gotówką, przy odbiorze zamówienia od Dostawcy. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Zamawiającego procesu składania zamówienia na stronie Esklepu.
5.1.2
Bonami Sodex. Dostawca może odmówić przyjęcia takiej formy płatności, gdy pozostał minimum tydzień do końca ważności bonu.
5.1.3
Bonami Kompanii Węglowej S.A. na cały asortyment.
5.1.3
Kartą płatniczą wszelkiego rodzaju ( bankomatową, kredytową, debetową itd. ) posiadająca pasek magnetyczny.
5.1.4
Przelew bankowy. Przy wyborze owej formy płatności, zamówienie zostanie zrealizowane tylko wtedy, kiedy środki pieniężne zostaną zaksięgowane na bankowym koncie firmy.Odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

6.1
Zamawiający będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.2
Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

6.3
Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego prześle na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.4
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Zamawiający otrzyma zwrot równowartości za zwrócony, nieuszkodzony, niezmieniony, oryginalnie zapakowany towar. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek przesłanych do niego za pobraniem.

6.5
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Zamawiającemu w wypadkach:

6.5.1
Dostarczania prasy.
6.5.2
Zmiany akcyzy na papierosach lub alkoholu.
6.5.3
Dostarczanie doładowań GSM oraz starterów.
6.5.4
Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,Zwroty niewykorzystanych produktów.

7.1
Sprzedawca daje możliwość zwrotu niewykorzystanych produktów nawet do roku czasu od dokonania zakupu na poniższe produkty:


7.1.1
Alkohole wysoko procentowych, wina oraz piwa.
7.1.2
Napoje, napoje kolorowe, soki oraz wody mineralne.

7.2
Sprzedawca na życzenie Zamawiającego może wysłać dostawcę po odbiór niewykorzystanych produktów. Koszt przyjazdy dostawcy wynosi 20zł zachowując zasady w punkcie 4.14.

7.3
Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu w przypadku:

7.3.1
Gdy produkty są uszkodzone, otwarte, mija ich data ważności.
7.3.2
Gdy Zamawiający nie posiada ani paragonu, ani specyfikacji zamówienia. (Jeśli z przyczyn wyższych Zamawiający nie posiada paragonu ani specyfikacji Sprzedawcy weryfikuje dane, adres oraz numer zamówienia).
7.3.3
Gdy zamówienie nie istnieje w bazie danych Sprzedawcy.
7.3.4
Gdy produkty mają nieaktualną akcyzę.
7.3.5
Gdy producent wycofał produkt z produkcji, zmienił szatę graficzną lub zmienił kształ butelki/opakowania.
7.3.6
Gdy zaistaniała nizgodność w numerach seryjnych produktów zwracanych a zakupionych.

7.4
Przed dokonaniem zwrotu należy poinformować Sprzedwce o przypuszczalnej kwocie zwrotu.

7.5
Podczas przyjęcia zwrotu sporządzany jest "protokół zwrotu" na podstawie które są wypłacane należności.

7.6
Należność za zwrot niewykorzystanych produktów są wypłacane na rachunek bankowy Zamawiającego do 5 dni roboczych od dnia spisania "protokołu zwrotu". Zamawiający zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego podczas spisywania "protokołu zwrotu" przez Dostawcę.

7.7
Sprzedawca podczas zwrotu wypłaca 100% wartości produktów. Przy wyborze zapłaty za zamówienie kartą bądź bonami Sprzedawca wypłaca 90% wartości produktu.

7.8
Zamawiający zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o chęci zwrotu (zaznaczając odpowiedni formularz w koszyku) przed złożeniem Zamówienia, gdyż Sprzedawca ma obowiązek spisać numery seryjne produktów. W przeciwnym wypadku zwrot niewykorzystanych produkty będzie niemożliwy.

7.9
Podczas gdy Zamawiający skorzystał z dodatkowej opcji zwrotu niewykorzystanych produktów rabat zostaje zerowany.

7.10
Podczas zwrotu Sprzedawca może przyjąć maksymalnie 30% wcześniej zakupionych produktów .Reklamacja.

8.1
Jeśli zakupiony Towar posiada wady Sprzedawca wymieni go na wolny od wad. Jeśli nie będzie to możliwe Sprzedawca zaproponuje Zamawiającemu inny Towar mogący być substytutem wadliwego Towaru lub zwróci równowartość. W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu otrzymanym przy dostawie.

8.2
Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania Towaru od Zamawiającego.Dane osobowe.

9.1
Rejestrując się na stronie Eklepu, Zamawiający wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych.

9.2
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiajšcy dostęp do nich osób trzecich.

9.3.
Zgodne z ww. Ustawą, Zamawiający mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

9.4
Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

9.5
Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.


10§
Postanowienia końcowe.

10.1
Obecność towaru w cenniku na stronie Esklepu nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

10.2
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Zamawiającego oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Zamawiającego.

10.3
Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Zamawiającego (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktów u Sprzedawcy.

10.4
Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) - ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawce.

10.5
Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawce są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności.

10.6
Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 Sierpnia 2010.

10.7
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Esklepu.

10.8
Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest Sąd Rejonowy w Rybniku.


Alkadis jest dla osób pełnioletnich.
Czy masz ukończone 18 lat?


  Podstawa prawna: Art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 23 ustawy z dnia 29.08.1997r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.